Om Johanna

Jag som driver effekt&mera heter Johanna Eliasson. Företaget är baserat i Nyköping och utför uppdrag i närområdet, på andra orter eller på distans.

Jag har ett brinnande engagemang för struktur, ordning och reda och att arbeta med verksamhetsutveckling! Projekt i olika former har varit återkommande under hela mitt arbetsliv och ligger mig varmt om hjärtat. Jag har erfarenhet av både rollen som projektledare och projektbeställare. Jag har också flera års erfarenhet från arbete som Administrativ chef och som kvalitetsansvarig för ledningssystem. Under mina tio första år i arbetslivet ägnade jag mig åt marknadsföring och destinationsutveckling inom besöksnäringen.

I rollen som projektledare får jag möjlighet att bidra med min samlade kompetens i form av ordning och reda i dokumentation, intresse för kundfokus och erfarenhet av ledarskap. Jag har bland annat varit projektledare för att införa Nöjdkund-mätningar och att kartlägga processer.

I min roll som chef har jag varit projektbeställare av att införa en organisationsförändring.

Att arbeta med processer är ett annat område som intresserar mig. Jag tycker det är roligt att få se hur ett processarbete växer fram i en verksamhet och hur det ofta leder till en effektivisering av arbetssätt och nya former av samarbeten. Jag har fungerat som kvalitetsansvarig för ett ledningssystem på en arbetsplats under flera år. I rollen som kvalitetsansvarig har jag tillsammans med ledning och medarbetare arbetat med att kartlägga, implementera och utveckla ett processorienterat arbetssätt.

Jag ser fram emot nya uppdrag och hopps jag får möjlighet att effektomera din verksamhet!

HÄLSNINGAR
Johanna Eliasson, effekt&mera


DOKUMENTERAD ERFARENHET AV

• Ledarskap
• Processkartläggning
• Projektledning

UTBILDNINGAR

• Kandidatexamen i Företagsekonomi
• Master in Tourism Management
• Högskolekurser inom projektledning
• Kurs i kvalitetsledning
• Ledarskapsutbildning