Tjänster


Jag erbjuder en tillfällig förstärkning i din verksamhet i form av projektledning och verksamhetsutveckling.

 
 
röd-bild-bg.png
 

TJÄNSTER

Projektledning

Jag hjälper din verksamhet att genomföra förbättringar! Jag genomför projekt som din verksamhet inte har tid eller kompetens att göra i det dagliga arbetet. Jag erbjuder projektledning genom projekts alla faser; initiering, etablering, genomförande och projektavslut. Jag kan också göra punktinsatser i ett projekt som en förstudie, skriva ett projektdirektiv eller en projektplan.

LÄS MER

Verksamhetsutveckling

Jag kartlägger din verksamhets sätt att arbeta! Efter ett genomfört uppdrag kommer du och dina kollegor kunna arbeta mer effektivt, säkerställa att alla arbetsmoment utförs eller ha möjlighet att arbeta med förbättringar på ett enkelt sätt. Allt för att uppnå största möjliga kundnytta och nå uppsatta mål.

LÄS MER


Varje uppdrag är unikt och utformas tillsammans med dig som kund.

Tillsammans tar vi fram en beskrivning vad din verksamhet behöver hjälp med och vilken önskad effekt som ska uppnås. Uppdragets längd kan vara allt från några timmar till längre uppdrag som sträcker sig upp till ett år eller mer. Arbetssättet utformas också efter behov; på plats i din verksamhet, som en del av en projektgrupp eller på distans. Tillsammans når vi era uppsatta mål!

EXEMPEL PÅ EFFEKTER EFTER ETT GENOMFÖRT UPPDRAG:

• Din verksamhet har möjlighet att arbeta mer effektivt än tidigare
• Ett förbättringsarbete är genomfört
• Din verksamhet har tillräckligt med information för att kunna ta ett beslut.