PROJEKTETS OLIKA FASER

 

Från idé till avslut

Jag kartlägger din verksamhets sätt att arbeta! Efter ett genomfört uppdrag kommer du och dina kollegor kunna arbeta mer effektivt, säkerställa att alla arbetsmoment utförs eller ha möjlighet att arbeta med förbättringar på ett enkelt sätt. Allt för att uppnå största möjliga kundnytta och nå uppsatta mål.

 
 
_MG_7198.jpg
 
 

FAS 1:

Kartlägga

En kartläggning av din verksamhets sätt att arbeta genomförs i nära samarbete med dig som kund. Vid en kartläggning använder jag mig av ett processbaserat arbetssätt. Jag har inte några standardlösningar som passar alla, utan anpassar arbetssättet efter vad din verksamhet behöver just nu. Min erfarenhet är att processarbetet kan göras enkelt och okomplicerat för att det på bästa sätt ska stödja verksamheten och vara värdeskapande för kunden.

 
_MG_7198.jpg
 
 

FAS 2:

Utveckla

När din verksamhet arbetat en tid med processer kan arbetssätten behöva utvecklas och förbättras. Jag hjälper gärna din verksamhet att utveckla era processer. Det kan vara allt från en workshop under en eftermiddag till ett mer omfattande utvecklingsarbete. För att processerna verkligen ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet tycker jag det är viktigt att de personer som ska arbeta enligt processerna är involverade i utvecklingsarbetet.

 
_MG_7198.jpg
 
 

FAS 3:

Rutinbeskrivning

En rutinbeskrivning fungerar som ett komplement till en kartlagd process. En rutin beskriver vad som ska göras, i vilken ordning och av vem. Här tycker jag återigen det är viktigt att hitta ett sätt att dokumentera rutinerna för att de ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet.